SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
Daha İyi, Daha Kaliteli, %100 Güvenli ve Hızlı Alışveriş
Daha İyi, Daha Kaliteli, %100 Güvenli ve Hızlı Alışveriş
Bayi Sözleşmesi

BAYİ SÖZLEŞMESİ

1-            Sözleşme Tarafları
Bu sözleşme bir taraftan.......................................................................................................................................................................................                                                                                                                                               Adresine mukim(Bundan böyle BAYİ olarak  anılacaktır)                                                                                                                                                                   ile diğer taraftan Yıldıztabya mah.Yıldıztabya Cad.No:99/B    GAZİOSMANPAŞA /İSTANBUL  adresinde mukim  BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. (Bundan böyle BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlarla        /     /20..   tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
2-            Tanımlar 
www.bilmerbilgisayar.com ;BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.internet üzerinden veya  www.bilmerbilgisayar.com adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet sayfasına verilen isimdir.
3-            Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmede taraflar arasındaki ticari ilişki nedeniyle diğer sözleşmelerde bulunmayan hususlar ile BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ve www.bilmerbilgisayar.com internet satış kanalının Bayi kullanımına açılması ve BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ın tedarik ettiği ürünlerin BAYİYE satışı  ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.
4-            Sözleşmenin Onaylanması
4.1          İşbu sözleşme ekleriyle beraber bayi tarafından eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir
5-            BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.  www.bilmerbilgisayar.com
5.1          Bayi’ye BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.belirleyeceği bir “Cari Kodu”, sistemde    her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “ana kullanıcı adı” ve bir “ana kullanıcı şifre” si verilir.
5.2          Cari Kodu” her bayi için farklıdır ve aynı “Cari kodu” iki farklı bayiye verilmez.
5.3          Ana kullanıcı adı” ve “Ana kullanıcı şifresi” BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından oluşturulur. BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
5.4          Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5.5          Bayi’nin www.bilmerbilgisayar.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için cari kodu kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.
6-            Bayi’nin Yükümlülükleri
7-            Bayi, www.bilmerbilgisayar.com kullanımı sırasında;
6.1          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğin sona erebileceğini,
6.2          www.bilmerbilgisayar.com’na erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi oluşturacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılabilecek işlemlerin Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi tarafından yetkilendirildiğini,
6.3          www.bilmerbilgisayar.com’ndan verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
6.4          İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, www.bilmerbilgisayar.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını,
6.5          Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumlu olmayacağını,
6.6          Sunulan hizmetlere BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.uğrayabileceği tüm zararları tanzim etmeyi,
6.7         Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumlu olmayacağını,
6.8         Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
6.9         Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
6.10       Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
6.11       Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayı,
6.12       Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı metaryal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
6.13       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.yazılı izni bulunmadan www.bilmerbilgisayar.com ile ilgili reklam yapmamayı, anket yarışma ya da zincir mektup faaliyetinde bulunmamayı,
6.14       Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
6.15       www.bilmerbilgisayar.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’dan tazminat talep etmemeyi,
6.16       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’dan yazılı izin almadan www.bilmerbilgisayar.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
6.17       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini
6.18       Kurallara aykırı davrandığı takdirde BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
6.19       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
6.20       Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,
6.21       Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
6.22       Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı “ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
6.23       Sistem üzerindeki satın alma işlemini BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.belirlediği kredi limitleri dâhilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
6.24       Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
6.25       Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü  teslim alacak olan şahsın ürünü  teslim almaya dair  Bayi’ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
7-            BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’a verilen yetkiler
7.1          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.herhangi bir zamanda www.bilmerbilgisayar.com sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya amamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’nın, www.bilmerbilgisayar.com’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
7.2          Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun www.bilmerbilgisayar.com Kullanım Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’ya göndermesinden sonra “Ana kullanıcı Adı” ve “Ana kullanıcı Şifresi” BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından bayinin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile gönderilir. BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
7.3          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
7.4          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar
7.5          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumlu tutulmayacaktır.
7.6          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarınasahiptir.

7.7          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.Www.bilmerbilgisayar.com’nda yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Www.bilmerbilgisayar.com’nda teşhir edilmesiyle BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
7.8          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bayinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
7.9          www.bilmerbilgisayar.com’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
7.10       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., Bayinin www.bilmerbilgisayar.com’ndan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumlu olmadığını kabul eder.
7.11       BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Bayi’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Www.bilmerbilgisayar.com ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, ”onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi’nin üyeliği BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından iptal edilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.www.bilmerbilgisayar.com’nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik getiren bir duruma dönüştürülebilir. www.bilmerbilgisayar.com’nda ilave servisler açabilir, bazı servislerin kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.  
8-            BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.Yükümlülükleri
8.1          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com’nın sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
8.2          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com’nda yer alan birçok bilginin BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.
8.3          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.dışında veya BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
8.4          BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., www.bilmerbilgisayar.com’ndan verilen siparişlerde malı elindeki imkanlar da en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.
9-            Kredi Kartı kullanımı
Bayi’nin sipariş ödemelerini Kredi Kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, Bayi öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve imza yetkili olanların kişisel kredi kartların kullanabilecektir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayiye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi sorumlu olacak ve BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 2 nolu eki olan Kredi kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve Bayi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir
Kredi Kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-2 Kredi Kartı ile Ödeme Formu BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’ya ulaştığı tarihten itibaren işlemyapılabilecektir.
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından banka ile yapılan anlaşma sonucu tahsis edilmiş olan POS’ları kullanacak olan Bayi işyerleri, kendilerine ait bilgilerin banka ve gerekli diğer kuruluşlar ile paylaşılmasına onay vererek tüm bilgilerin ilgili yerlere aktarılmasını kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bahse konu bilgilerin paylaşılmasından kaynaklanan tüm sorumluluk bayi işyerine ait olup, bundan dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bir zararı uğraması halinde doğmuş doğacak tüm zararı ilk talep halinde derhal tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Türkiye Bankalar Birliğinin Pos cihazları ile banka ve kredi kartlarının amaç dışında kullanım hallerine ilişkin almış olduğu mesleki tanzim kararı çerçevesinde bayi tarafından alt üye işyeri açılmasına rıza gösterilecektir. Söz konusu üye işyeri açılmasına ilişkin gerek Banka gerekse BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler bayi tarafından eksiksiz verilecektir.
Belgelerin usulsüz olması halinde cezai sorumluluk halleri dışında BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.uğrayacağı tüm maddi zararlardan bayi sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Türkiye Bankalar Birliğinin Pos cihazları ile banka ve kredi kartlarının amaç dışında kullanım hallerine ilişkin almış olduğu mesleki tanzim kararı çerçevesinde Bayi’ye ayrıca “BKM Genel işyeri numarası” verilecektir. Bu şekilde oluşturulan üye işyeri, BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’dan bağımsız olmayıp, BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’ya bağlı olarak çalışacaktır. Bu bağlamda Pos cihazından yapılan tahsilatlar Bayi’nin cari hesabına işlenmek üzere BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hesabına geçecek ve Bayi tarafından bu tahsilatlar ile ilgi her hangi bir talepte bulunulmayacaktır. Bayi tarafından Pos cihazlarından yapılan tüm işlemlerin BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hesaplarına geçeceğine dair taahhütname verilecektir.
Pos cihazları ile kredi kartları kesinlikle ticari faaliyet dışında kullanılmayacaktır. Bayi tarafından Pos cihazları ile yapılacak işlemlerde BKM Genel işyeri numarası girilmeksizin kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Bayi tarafından Türkiye Bankalar Birliğinin Pos cihazları ile banka ve kredi kartlarının amaç dışında kullanım hallerine ilişkin almış olduğu mesleki tanzim kararına aykırı olarak işlem yapılması halinde Bayi direkt olarak sistemden kapatılabilecektir. Bu işlemlerden dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.uğrayacağı her türlü maddi/manevi zararlardan da münhasıran Bayi İşyeri sorumludur. Bu zararlar BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ilk yazılı talebinde tüm yasal fer’i ile birlikte Bayi İşyeri tarafından ödenecektir. Taraflar arasında akdedilmiş olan tüm sözleşme ve ekleri fesih edilmiş olsa dahi sözleşme ve eklerinin geçerli olduğu dönemde oluşan zararlardan da Bayi İşyeri sorumlu olacaktır. Bayi tarafından Türkiye Bankalar Birliğinin Pos cihazları ile banka ve kredi kartlarının amaç dışında kullanım hallerine ilişkin almış olduğu mesleki tanzim kararına aykırı işlem yapıldığının belirlenmesi halinde BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından Bayi’nin tüm hesapları dondurularak işlemler nihai olarak sonuçlanana kadar varsa Bayi’nin tüm alacakları bloke altına alınabilecektir.
Kredi kartı ve pos cihazlarının kullanılmasına ilişkin olarak Bankalar Birliği veya başka bir kuruluş tarafından her hangi bir inceleme yapılması veya bilgi ve belge talep edilmesi halinde Bayi her hangi bir itiraz ileri sürmeksizin istenen bilgi ve belgeleri vermeyi kabul eder, aksi durumda BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.uyaracağı zararları karşılamayı taahhüt eder.
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., Sanal POS işlemlerinde 3D Secure (Güvenlik sorgusu) uygulamasını, Fiziksel POS işlemlerinde ise PIN Kodu uygulamasını istediği herhangi bir zamanda zorunlu hale getirme hakkına tek taraflı olarak sahiptir.
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.veya Banka tarafından kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. süreler için toplam işlem  tutarlarına sınır koyabilir  veya farklı işlem sınırlamaları uygulayabilir. BAYİ işlemlerinin bu şekilde sınırlandırılabileceğini ve buna itiraz hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.
BAYİ, Sanal POS’ların aktif olduğu ödeme sayfalarını ve Fiziksel POS Cihazlarının Kurulu bulunduğu
adresleri BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.yazılı onayı olmadan değiştiremez.
BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder.
BAYİ;
-Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu ve kart üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmamış olduğunu,
-Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,
-Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin İşlem Özeti üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,
-Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,
-Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,
-Slip üzerinde; Bayi’nin ticari unvanının, tahsil edilen mal veya hizmet bedelinin, ödeme yapılan kartın numarasının, geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun bulunup bulunmadığını, kontrol ile yükümlüdür.
BAYİ, Visa/MasterCard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ve gelecekte ortaya çıkabilecek diğer yasal mercilerin ve tarafların gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları kontrol ve takip etmekle yükümlüdür. alıntı, kayıp, son kullanma süresi geçmiş kartlar ve/veya üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, kart sahibinin imzasını taşımayan kartlar ile yapılan işlemler nedeniyle BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ve Bankanın zarara uğraması halinde Bayi bu zarar ile birlikte yapılan işlemin 3 katı tutarındaki cezai tazminat ödemekle yükümlüdür.
BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kart işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.veya Banka aleyhine herhangi bir tazmin talebinde bulunulması ya da dava açılması durumunda yargılama giderleri ve dava neticesinde ödenecek masraf ve tazminatlar BAYİ’nin yükümlülüğündedir.
BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi sebebiyle satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş., Banka ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, bundan dolayı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.zarara uğraması halinde bu zararları da karşılamak zorunadır.
Bayi ile müşterisi arasındaki ilişkide BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.taraf olmayıp herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek her türlü ticari uyuşmazlıklardan BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumlu değildir. Bu tür uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde Bayi elindeki tüm bilgi, belge ve kayıtları gerekçeli yazılı talep halinde en geç 3 iş günü içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür. İbrazdan kaçınması halinde uğranılan zararları karşılaması gerekmektedir.
10-         Tahsilatlar
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından BAYİ adına tahsil edilen tutarlardan öncelikle BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.piyasa şartlarına göre belirleyeceği komisyon tenzil edilecek ve kalan tutar BAYİ’nin BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.nezdinde bulunan hesabına aktarılarak varsa borcundan düşülecek yoksa Bayi adına alacak olarak kaydedilecektir. Bayi’nin cari hesabında alacaklı gözükmesi halinde her ne nam adı altında olursa olsun Bayi tarafından bu bedel nakdi olarak talep edilemeyecek ancak ayni(mal) olarak talep edilebilecektir.
Talep edilen malın BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.de talep tarihinde ve sonrasında bulunmaması halinde BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu  malı talepte Bayi ısrarlı olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Doğabilecek uyuşmazlıklarda BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.defter, kayıt ve müstenidatları ile bilgisayar kayıtları yegane ve kesin delil teşkil edecektir. Bayi malı teslim almakla faturada belirtilen mal bedellerine, ne nam ve ad altında olursa olsun itiraz etmeyeceğini kabulle kabul taahhüt eder.
Alım satım sonucu kesilen fatura ve irsaliye bedelleri kanunen Türk Lirası üzerinden kesilmektedir.
11-         Vergilendirme:
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.www.bilmerbilgisayar.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
12-Ürün teslimatı:
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tasarrufundadır ve Bayi’ye önceden genel çerçevesi belirtmek koşuluyla değiştirilebilir.
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı süresince müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsis edilecektir. Ürün nakliyesini BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.
13-Ürün iadesi
İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin T:T.K,B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan Zararlardan BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
14-         Kayıtların Geçerliliği
Bayi bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda her iki tarafında defter kayıtlarıyla, mikrofilm mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarını HUMK287.Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bayı tarafından cari borcuna istinaden verilen çek veya senetler, sözleşme sona erdirilmiş ve bayinin cari borcu kapanmış olsa dahi ileride kredi kartına yapılacak itirazlar ile vesair diğer tüm yasal itirazlar sonucu BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.tarafından tahsil edilen paranın iade edilmesi riskine karşılık, 1 yıl süre ile çek veya senetlerin BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.’da kalmasını, bu surede iadesini hiçbir şekilde talep ve dava etmeyeceğini, yine bu sürede alacak doğması halinde bu evraklara dayanarak yasal takip yapılacağını bayi kabul ve taahhüt eder.
15-         Gizlilik
Bayi, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden bir yıllık süre içerisinde www.www.bilmerbilgisayar.com.com sitesi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını Üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini  taahhüt  eder. BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.Bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tespiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, Bayi bu konuda BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.‘nın uğrayacağı bütün zararları tanzim edeceğini kabul eder.
16-         Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk kanunları (BK,TTK,HUMK, MK Türkiye Bankalar Birliğinin Pos cihazları ile banka ve kredi kartlarının amaç dışında kullanım hallerine ilişkin almış olduğu mesleki tanzim kararı vs..)uygulanacaktır.
Taraflar arasından düzenlenmiş başkaca sözleşmeler var ise; işbu sözleşme ile çelişmeyen ve yine bu sözleşme ile değişiklik yapılmayan diğer sözleşme hükümleri geçerlidir.
17-         Yetkili Mahkemeye İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeler ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
18-         Yürürlük
www.bilmerbilgisayar.com kullanım Sözleşmesi Ek-1’de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
19-         Fesih
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.veya Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. Bu nedenle BAYİ herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Bu tür bir tedbir alınması durumunda daha önceden yapılmış işlemlere yönelik olarak işbu Sözleşme maddeleri geçerliliğini korur.
20-         Tebligat
Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
İşbu sözleşme 20 (yirmi) maddeden ve 7(YEDİ) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak    …/…  /…    tarihinde müşterek imza altına alınmıştır.

Şirket    :               
Yetkili    :               
Kaşe ve İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT ÖNEMLİ:

BAYİLİK AVANTAJLARINDAN VE TOPTAN KATAGORİDEN ÜRÜN ALIMI YAPABİLMEK İÇİN BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN DOLDURULARAK İSTENEN BELGELERLE BERABER TARAFIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İstenen belgeler

1-            Bayi Başvuru formu 2 NÜSHA OLARAK YAZICIDAN ÇIKARILACAK VE HER SAYFA İMZALANACAKTIR.
               1 NÜSHA BAYİDE KALACAK DİĞER NÜSHA BİL-MER BİLGİSAYARA KARGO İLE GÖNDERİLECEKTİR.                   
2-            Bayinin Yetkili imza sirküleri (Güncel ve temsil yetkilerini gösterir.) Fotokopi
3-            Bayi Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
4-            Güncel Vergi Levhası Fotokopisi
5-            Firma ortak (tüzel kişiler dahil) ve yetkililerine ait kimlik fotokopileri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME(1)

 

31 Aralık 2013 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği uyarınca 01.02.2014 tarihinden itibaren;
Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de  dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi ALTI ayı geçemez.
              Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumculuk ile ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz hükmü getirilmiştir.
              BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.nden yine BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş.bayisi sıfatı ile SATIŞINI YAPTIĞIMIZ  ürünlere ilişkin sanal & fiziki poslardan gerçekleştirdiğimiz tahsilatlarda telekomünikasyon ürünlerinden ilgili yönetmelik hükmüne riayet etmeyi ve hiçbir şekilde yönetmeliğe aykırı şeklide satış & tahsilat işlemleri gerçekleştirmemeyi, aksi takdirde meydana gelecek tüm hukuki ve idari sorumluluğun tarafımızca tazmin edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

Bayi Adı:
Yetkili    :  
Kaşe ve imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME(2)

 

Türkiye Bankalar Birliği Pos Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanımı Hallerinin Belirlenmesi Hakkındaki Mesleki Tanzim Kararındaki tüm ilkeleri bildiğimi ve bu ilkelere uyacağımı,
                Bayi POS’larından yapılan tüm işlemlerin BİLMER TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN.TİC.A.Ş. hesaplarına geçeceğini ve bu hesaplardan gerek Bayi adı altında gerekse başka bir nam ve ad altında talepte bulunmayacağı kabul ve taahhüt ederim.

Bayi Adı:
Yetkili    :  
Kaşe ve imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et